สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76.2 เงิน 14 1. เด็กหญิงวณัฐกาญ  สินธุพันธ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลเยี่ยม