สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรรณประภา  เวสา
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  นิทเรศ
 
1. นางสาวสุพรรณี  วีระศร