สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัยณรงค์  ลุนบง
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  สากำ
3. เด็กชายอำนาจ  บาคาร
 
1. นางทิพสุดา  ภูมิพันธุ์
2. นายวาสนา  บุญแสน