สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษณะ  แวงโส
2. เด็กชายปฎิภาณ  ศรีโพน
3. เด็กชายพงศธร  ดอนประสิม
4. เด็กชายวรฤทธิ์  ตาลสิทธิ์
5. เด็กชายวรายุทธ  วิเวกวิน
6. เด็กชายสุรศักดิ์  ศักดิศรี
 
1. นายวิทูร  ทิพประมวล
2. นายถนอม  ชินทะวัน
3. นางหนูรักษ์  ชินทะวัน