สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นายกรกรรณ  โพธิจักร
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  ดีจรัส
2. เด็กชายภานุพงษ์  บุตรจำรวญ
3. เด็กหญิงวรกมล  ศรีนาเมือง
 
1. นางสาวกาญจน์พิชชา  พลเยี่ยม