สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประทุมเนตร์
2. เด็กชายธนากร  เพ็ชรกลม
3. เด็กหญิงอลิสา  แวงบุญ
 
1. นางจรรยา  มะลาไวย์
2. นางปรารถนา  นาเมืองรักษ์