สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายภควัต  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายอนิรุทธ  ทาปลัด
 
1. นางวีรยา  วรรณพฤกษ์