สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชุตา  วงค์ราชพรม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คุณธรรม
 
1. นางวีรยา  วรรณพฤกษ์
2. นายบัวลา  ยุระหาร