สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  สิงหาเทพ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธะมา
 
1. นางสำเนียง  สุกรรณ์
2. นางอ้อยใจ  เปรมปราบ