สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หล้าแสน
 
1. นางสำเนียง  สุกรรณ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนพรัตน์  อรเอี่ยม
 
1. นางสำเนียง  สุกรรณ์