สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญจรักษ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เม่าสง่า
2. เด็กหญิงอุไรพร  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จิตชำนาญ
2. นางสาวภคอร  สุทธิประภา