สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภรณ์ธิภา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายศิริโชค  สาไชยยันต์
 
1. นายศุภรัตน์  ปัจจัยโคถา
2. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หงษ์ทับ
 
1. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงอัคราภรณ์  แช่มช้อย
 
1. นางสบาย  แก้วกันยา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กุดจอมศรี
 
1. นางลักษณ์ขณา  กุดจอมศรี
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงนภัส  ศิริแว่น
 
1. นางนภากร  นาเมืองรักษ๋