สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภักดีแก้ว
 
1. นายสัญญา  เมืองแวง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  นิลารัตน์
 
1. นางสบาย  แก้วกันยา