สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสหมิตรพิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงนงนภัส  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงภิญญาพัช  เสลกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำสนิท
 
1. นางเพชรา  สนทาธร
2. นางสาวบัวลอง  เที่ยงแท้