สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.59 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพล  พวงแก้ว
2. เด็กชายมิ่มมงคลชัย  ประดับวรรณ์
 
1. นายสุรพล  คำพรมมา
2. นายสงวน  กมลภพ