สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงนิธิสา  แสนกล้า
2. เด็กหญิงวัลลภา  เพ็งพันธ์
3. เด็กหญิงวาธิตา  ขนานแข็ง
 
1. นายวินัย  โทวาท
2. นายสุเทียร  พรมชาติ