สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  บูรณะอุดม
 
1. นายกุศล  มหารักษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐดนัย  จำปาหอม
2. เด็กชายสุริยะ  กลางพรม
 
1. นายไพรัช  ศรีสวรรค์
2. นายอนิรุทธิ์  กลางบุรัมย์