สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อาจญาทา
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทศธรรม
 
1. นางแพทริยา  ทิพย์พิชัย
2. นายปันจา  ศรีกลาง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โนนบุ
2. เด็กชายนราธิป  จันทคัด
3. เด็กหญิงอรไพลิน  แก่นโพธิ์
 
1. นายวิรัช  รุทโธ
2. นางสาวณัฐชานันท์  ภัคดี