สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายคิรากร  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ไกยสินธุ์
 
1. นายสุรจิตร  เครือแตง
2. นายบุญนาค  จ่าหนองหว้า