สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  เหล็กน้ำคบ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  อนันเอื้อ
 
1. นายโฆษวิทย์  อุดมรักษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สารพัฒน์
 
1. นายธนวัฒน์  ลาคำ