สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวาธินทร์  พรมทา
2. เด็กชายอภสร  เมืองนาม
 
1. นายอนันต์  โคตา
2. นางสาวรสชรินทร์  เวฬุวะนารักษ์