สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเด็กดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศ์พิศุทธิ์  ถวิลหวล
 
1. นางศิริลักษณ์  คำขวา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  อรุณโน
 
1. นายโชค  แก้วสิมมา