สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทองสตา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายภูผา  แก้วบัวพันธ์
3. เด็กหญิงวสิษฐ์พร  สิมมาหลวง
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  พลวี
2. นางสาวทินกร  โพธิ์นาแค