สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีสมหวัง
2. เด็กหญิงมลฤทัย  กิ่งเมือง
3. เด็กหญิงวรรณฐิณี  ศรีสมหวัง
 
1. นางศิรินภาพร  พลเยี่ยม
2. นางมณีพร  พละสุ