สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนโบราณ
2. เด็กชายวงษ์สุเทพ  ประดิษฐบุญ
 
1. นายศรัณย์  ยุบลชิต
2. นายทวี  สินธุพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายจารุวัฒน์  วิชามุข
2. เด็กชายธนภัทร  พลเยี่ยม
 
1. นายศรัญย์  ยุบลชิต
2. นายสหชัย  จันทรพินิจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.66 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุทธิมนต์  พลเยี่ยม
 
1. นางเจียงจันทร์  จันโทริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงรัชนีย์  ศรีสุข
 
1. นางนงพิศ  วิชามุข
2. นางสาวกนิษฐา  ประเสริฐสังข์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 75.2 เงิน 14 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โกสุมภ์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ประเสริฐสังข์