สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  กออำไพร
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ดุลยา
 
1. นางสาวอังคารราตรี  สนองผัน
2. นางสุดธิดา  ภูมิภาค
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปณิตตา  กอบุญ
2. เด็กชายปิยศักดิ์  กอเดช
 
1. นางสาวอังคารราตรี  สนองผัน
2. นางสุดธิดา  ภูมิภาค