สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กชายวัชรพล  สมุทรเขตร์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พลเยี่ยม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพ็ชร
2. นายธีระพร  ดอนลาดลี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตะวันเรือง
2. เด็กหญิงธิติมา  ทิพประมวล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงพรรพษา  โสพัฒน์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาทศรีทา
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ฝากาบล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพ็ชร
2. นายธีระพร  ดอนลาดลี
3. นางยุพา  วิชาผง
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฌัชชา  โคตรศรีวงษ์
2. เด็กหญิงลดาภา  เขตชมภู
3. เด็กหญิงศุภักษร  ดอนลาดลี
 
1. นางนิศารัตน์  พรมศร
2. นางศรีไพวรรณ  ศรีชารี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญระวี  แก้วกาหลง
2. เด็กชายพิชิต  วิชัยศร
3. เด็กชายภูวนัย  นันทรักษา
 
1. นายพลภักร์  สมภักดี
2. นางสุกรรณ์ยา  มีแวว