สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรพล  อนุชน
2. เด็กชายอภิชัย  มะโนศรี
3. เด็กชายโชคพนา  ทาปลัด
 
1. นางเกสร  พรหมนารท
2. นายศิริพงศ์  พลเยี่ยม