สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสาริศา  ปิ่นคำ
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  คูนาคำ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ศรีวรา
2. เด็กชายปภาวิชญ์  ประทุมชัย
3. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์วัง
4. เด็กชายวรากร  เบ็ญจโชติ
5. เด็กชายศุภกานต์  การินทร์
6. เด็กชายอานัส  แฟ้มคลองขอม
 
1. นายบุญทัย  สังวาลวรรณ
2. นายสุรยุทธ  เหมนวล
3. นายวิชาญ  ศรีทองแดง