สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  พลศรีเมือง
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุระวัฒน์
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิประภา
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์จำปา
2. นางสาวนฤมล  เพลงอินทร์
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัทรกร  สีทับทิม
2. เด็กหญิงมินตรา  สีทับทิม
3. เด็กชายเทวินทร์  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  วงศ์จำปา
2. นางสาวนฤมล  เพลงอินทร์