สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำอุปราช สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  นุ่นนาแซง
2. เด็กหญิงชญาดา  ภูมิพันธ์
3. เด็กชายชลธาร  บุญย่อ
 
1. นางสาวกาญจนา  สีสุข
2. นางสาววิชุนัน  จันทร์อ่อน