สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนดล  ประเสริฐสังข์
 
1. นางลักษมี  ค่ายมั่น
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเวชพิสิฐ  อักษาษร
 
1. นางลักษมี  ค่ายมั่น
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรนภา  ดอกบัว
 
1. นางสาวรัชนีกร  ไชยดำ
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนาคิม  สุพานโชว์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ไชยดำ