สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายธีระศักดิ์  พิมพ์ภาเรือ
2. เด็กชายนรินธรณ์  บุตรพรม
 
1. นายแสงจันทร์  คำวิจิตร
2. นายศักดา  สาขา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พุทธวงค์
2. เด็กหญิงสุรางคนาง  บุตรพรม
3. เด็กชายสุโชติ  ประทุม
 
1. นายประสาร  บุตรพรม
2. นางยุวดี  ประทุม