สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรพรม
2. เด็กหญิงสาวนีย์  อัศวภูมิ
3. เด็กชายสิปปกร  สีหนาท
 
1. นายแสงจันทร์  คำวิจิตร
2. นางสาวพัชรินทร์  อินประจง