สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายพีระวุฒิ  มะโนธรรม
 
1. นางรวิสรา  กอสุระ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พึ่งสุข
2. เด็กหญิงรจนาภรณ์  ทนามศรี
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คำหอม
 
1. นางธารารัตน์  สดมพฤกษ์
2. นางสาวพันปี  สุขยิ่ง