สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพศวัต  ยั่งยืน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาตวงค์
 
1. นางบุญนิศา  เลื่อมใส
2. นางอุไรวรรณ  ฉายสุริยะ