สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ล่องลม
 
1. นางสุธาพร  พลเยี่ยม
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง 7 1. เด็กชายธราดล  ภูมิวิสัย
2. เด็กหญิงธราทิพย์  แผงทา
3. เด็กชายอนุชา  ทิพชัย
 
1. นางปภาดา  ระดาฤทธิ์
2. นางสุธาพร  พลเยี่ยม