สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เบ็งยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สีโบราณ
 
1. นางสาวพิศมัย  กิติลาภ
2. นางปราศัย  ขันแข็ง
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 1. เด็กชายสิทธิพร  บุญพันธุ์
2. เด็กหญิงอรจิรา  เบ็งยา
 
1. นางสาวพิศมัย  กิติลาภ
2. นายพิทักษ์  ขันแข็ง