สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัชพล  เยาวนิต
2. เด็กชายอานันท์  บุญสินชัย
 
1. นายก่อเกียรติ  กะอาจ
2. นางจารุวรรณ  แสนทอง