สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายกิตตินันท์  กองฝ่าย
2. เด็กชายชัยศิริ  มาเยอะกู่
3. เด็กชายพรชัย   แสงเพ็ง
 
1. นายพนมไพร  พลเยี่ยม
2. นายทวีศักดิ์  ขันทองคำ