สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 65.66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงปนัสยา  เพ็ชรพิมาย
 
1. นางวิไลวรรณ์  กำมันตคุณ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอโณทัย  ศรีชัยยา
 
1. นางศรีประจันทร์  ภูมิสิทธิ์