สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุมิตา  หงษ์ศรีเมือง
 
1. นางศรีประจันทร์  ภูมิสิทธิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธีรภัทร์  ศรีวาส
 
1. นางศรีประจันทร์  ภูมิสิทธิ์