สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนพมาศ  แสนสุข
 
1. นายศรายุทธ  ลาดหนองขุ่น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายดลวรรธน์  สุริยะ
2. เด็กชายศุภัทร์ชัย  เนตรวัน
 
1. นายศรายุทธ  ลาดหนองขุ่น
2. นางสาววรัญญา  บำรุงรส