สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวิทยา  แดนกาไสย
2. เด็กชายอนุภัทร  จรเกษ
 
1. นายละมัย  อิ่มเจริญ
2. นางวาสนา  พลทองเติม