สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายธราดร  ลาดหนองขุ่น
2. เด็กชายเต๋า  เลพล
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประภาการ
2. นายเดชศักดิ์ดา  สุทธิประภา