ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านปลาโด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน