ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน