ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านพันขาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 58 เข้าร่วม 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน