ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 93.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.5 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.5 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81.5 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 77 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน