ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังม่วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบัวคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 44 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 43 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 26 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน